#loppistajm

 

Som loppissäljare måste du lämna personuppgifter till upplåtaren av platsen (loppisarrangören). Detta enligt den s k Skatteförfarandelagen (tidigare Lagen om Torg- & Marknadshandel). De personuppgifter du måste lämna är namn, adress, personnummer (10 siffror) och telefonnummer.

Uppgifterna måste sparas i 7 år efter det år de samlats in. Allt detta gör alltså vi på Stockholmsmarknader, för att vi är skyldiga enligt lag till detta. Dock lämnar vi inte ut några personuppigfter till annan part än myndigheter, och bara på förfrågan.

Kanske har du hört talas om EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR), som begränsar hur personuppigfter får samlas in och lagras. Denna förordning säger dock att personuppgifter som behövs för att företag ska uppfylla rättslig förpliktelse, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen eller andra lagar, är fortsatt tillåten.

Har du några ytterligare frågor? Kontakta oss på info@stockholmsmarknader.se

Mycket välkommen på loppis!
link link link link link link link link www.solvallaloppis.se/tidernas/ www.stockholmsmarknader.se/utmarkelser http://www.stockholmsmassan.se/press/pressmeddelanden/2015/2/premiar-for-galacocktail-och-prisutdelning-med-the-collectors-awards-pa-antikmassan  https://mitti.se/nyheter/forsamling-och-loppis-far-dela-pa-miljopris/